0408

Krista Balode

Padomju Latvijā tapušās altārgleznas (1945-1990) Altarpieces made in Soviet Latvia (1945-1990)

Padomju varas laikā Latvija piedzīvoja antireliģiska rakstura reformas, vietējo baznīcu un kristiešu apspiešanu, kas negatīvi ietekmēja arī baznīcu ēkas un sakrālo mākslu. Neraugoties uz to, šajā periodā tomēr tika radīts vērā ņemams reliģiskās mākslas darbu daudzums. Padomju laika altārgleznas un to autori tiek analizēti kontekstā ar situāciju Latvijā no 1900. līdz 1945. gadam, kas palīdz izskaidrot notiekošās izmaiņas reliģiskajā politikā, kristīgās mākslas tēmās un to interpretācijā.
Ecce homo_Nīcgales kat_Linarte_27.04.2020.jpg
Golgata_Silene_Bitkovs 11.08.2019.JPG
Kristus sveti_Muitnieku_Lapins_2019 vasara.JPG
IMG_4068.JPG
Kristus Getzemanes darza_Mazsalaca baptisti_Cinitis 17.07.2019.JPG
Kristus uz Galilejas jūras jeb Jēzus iet pa ūdens virsu_Vecgulbene_Ranka 2019. vasara.JPG
Aglonas Dievmate_Siguldas kat_Glaudans_2019 vasara.JPG
Pieta_Rekovas jeb Šķilbēnu_Peilāne_Kaminskas foto 2019.jpg
Sv Aloizs_Demene_Tirranens_11.08.2019.JPG
Sv Gimene_Kraslavas kat_Glaudans_kraslavas muzeja foto.jpeg
Sv Izidors_Znotinu_Žilvinska_11.08.2019.JPG
Sv. Jāzeps un Bērns Jēzus darbnīcā_Nautranu_Glaudans 21.04.2020 (Juris kravalis foto).jpg
Sv Kazimirs_Varnavicu_Bitkovs 10.08.2019.JPG