0905

Viktorija Gičeva - Nikitina

Nezināma autora gleznas “Krusta ceļa III stacija” restaurācija Restoration of Unknown Author's Painting “Way of Sorrows, III Station”

Darbā risinātās problēmas: mākslas darba tehniskā un mākslinieciskā stāvokļa izpēte un bojājumu novēršana, balstoties uz izmēģinātām, konkrētām mākslas darbam atbilstošām, konservācijas un restaurācijas procesu metodēm. Piemērotāko risinājumu meklējumi gleznojuma uz kokvilnas pamatnes restaurācijai.
Rezultāta vērtējums: iegūta pieredze un jaunas zināšanas, kā arī nostiprinātas esošās zināšanas darbā ar netīrumu slāņa attīrīšanu, grunts un krāsas slāņu stiprināšanu, deformāciju izlīdzināšanu, plīsumu un caurumu aizdarināšanu kokvilnas audeklam, vispārēju gleznas dublēšanu.
galerijai.JPG
pirms_virspuse.JPG
galerijai.JPG
pirms_aizmugure.JPG
pēc_aizmugure.JPG
Kurzemes hercogiene Doroteja.JPG