0301

Astra Šēnberga

Ievēro 2 m distanci Keep 2 m distance

Ikdienā saskaramies ar dažādiem dzīves paradoksiem, ko uztveram par vispārpieņemtām sabiedrības normām. Kā viens no tādiem mūsdienu dzīves raksturlielumiem ir gaidīšana/ stāvēšana rindās, kas ir līdzās pastāvoša nemitīgai dzīves steigai. Rindu vadīšana ir matemātiska zinātne, kurai pielāgojamies. Autore aicina paskatīties uz rindā stāvēšanu no malas un aizdomāties, cik daudz laiku pavadām gaidot. Covid-19 situācija ir ieviesusi savas korekcijas rindā stāvēšanas kārtībā. Veidojot figurālu skulptūru kā zīmējumu vidē, autore meklē veidus kā radīt lielformāta objektus keramikas materiālā, tajā pašā laikā panākot viegluma sajūtu.
Foto_1.jpg
Foto_2.jpg
Foto_3.jpg
Foto_4.jpg
Foto_5.jpg
Foto_6.jpg
Foto_7.jpg
Foto8.jpg
DSC_0178.JPG