0814

Helēna Vernere

Termins Termins

Mobilā lietotne ''Termins'' ir digitāla terminu vārdnīca, kas skolēniem skaidro dizaina nozares terminus no angļu valodas uz latviešu valodu. Lietotnes papildelements ir interaktīvas spēles funkcija, kas caur vizuāliem piemēriem palīdz skolēniem izprast dizaina terminu teorētisko nozīmi un to praktisko pielietojumu. ''Termins'' pielietojams kā izglītojošs mācību materiāls, skolēniem apgūstot mācību priekšmetu ''Dizains un Tehnoloģija'', stājoties spēkā jaunajam pamatizglītības standartam 2020. gada septembrī.