1402

Gatis Erdmanis

Process Process

Darba mērķis ir pievērst skatītāja uzmanību uz darba procesu, norādot uz tā nozīmi mākslas darba radīšanā. Atainot tēlniecības procesu kā neatņemamu attīstības stadiju, kur darbībai irvislielākā nozīme kaut kā radīšanai. Atklājot telniecību kā plašu profesiju, kur procesu kopumsrezultējās daiļradē. Objekta mērķis ir ne tikai pievērst uzmanību procesa nozīmei un tā ietekmeiuz rezultātu, bet arī izglītot skatītāju tēlniecības tehnoloģiju pielietošanā, kur formveidei ir lielaloma darba realizēšanā noturīgā un ilgtspējīgā materiālā. Ļaut cilvēkam izprast vides objektaizstrādes principus un pielietotās tehnoloģijas iespējas.
- Atklājot telniecību kā plašu profesiju, kur procesu kopums rezultējās daiļradē. Objekta mērķis ir ne tikai pievērst uzmanību procesa nozīmei un tā ietekmei uz rezultātu, bet arī izglītot skatītāju tēlniecības tehnoloģiju pielietošanā, kur formveidei ir liela loma darba realizēšanā noturīgā un ilgtspējīgā materiālā. Ļaut cilvēkam izprast vides objekta izstrādes principus un pielietotās tehnoloģijas iespējas.
Erdmanis_foto.JPG