0210

Karlīne Anete Nagliņa

Neglītuma estētika Aesthetics of ugliness

Bakalaura darba teorētiskās analīzes sākotnējais jautājums – Ko mēs uztveram kā estētiski neglītu un vai tas ir tieši pretējs skaistam? Analīzes laikā izprast vai zem termina ''neglīts'' slēpjas noteiktas aprakstošas kategorijas, kas to raksturo, vai arī tas ir kaut kas, kas nesakrīt ar skaistuma noteicošajām kategorijām. Estētiskā evolūcija, kurā vadoties pēc maņu stimuliem, arī neglītais paliek aktuālāks un tam tiek piešķirta svarīga loma mākslā un dizainā. Laikmetīgās modes jomā šī ir aktualitāte un atsevišķs žanrs, kas raksturo kā mūsdienu cilvēks izvēlas caur apģērbu kaut ko pateikt vai sevi pozicionēt sabiedrībā. Visbeidzot vai bez neglītā vispār varētu eksistēt skaistais?
look1pr.jpg
look1mg.jpg
look2pr.jpg
look2mg.jpg
look3pr.jpg
look3mg.jpg
look4pr.jpg
look4mg.jpg
look5pr.jpg
look5mg.jpg