0907

Anastasija Skopenkova

Laikmetīgās mākslas izpētes un saglabāšanas problemātika Zentas Loginas darbos Research and Preservation Issues of Contemporary Art in Zenta Logina's artworks

IMG_8766-4.jpg
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg