0405

Anete Ulmane

DEKORATĪVAIS KOKGRIEZUMS AUSTRUMLATVIJAS 19./20. GS. MIJAS ARHITEKTŪRĀ Wooden Carved Decoration in Eastern Latvia's Architecture on the Turn of 19th and 20th Centuries

Pētījumā apkopotas dokumentārās un vizuālās liecības Pieminekļu valdes ekspedīciju materiālos Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumā, literatūrā un citos avotos. Pētījumā atributēti dekoratīvo kokgriezumu veidi, veikta to tipoloģija un klasifikācija, analizēta lauku reģionu un pilsētu arhitektūra. Pielietojot kartēšanas metodi, veidota dekoratīvo kokgriezumu izplatības statistika. Maģistra darba 3 nodaļās sniegts ieskats arhitektūras dekoratīvo kokgriezumu vēsturē un izplatība kaimiņvalstīs, Skandināvijā un Eiropā. Tipoloģizēti un analizēti Austrumlatvijas dekoratīvajos kokgriezumos sastopamie ornamentālie motīvi. Darbā noteikta dekoratīvo kokgriezumu mijiedarbība ar vēsturiskajiem mākslas stiliem, Austrumlatvijas tautu materiālo kultūru, kā arī Krievijas impērijā un Rietumeiropā sastopamajiem paraugprojektu albumiem.
P_20190421_162029.jpg
P_20190421_152833.jpg
20180714_092431_HDR.jpg
P_20180714_180859_vHDR_On.jpg
P_20190421_162029.jpg