1301

Annija Vanaga

(D)EFEKTI (D)EFFECTS

Mūsu laikmeta steidzīgajā ikdienā cilvēki reti pievērš uzmanību nenozīmīgām detaļām un ievēro tajās ko būtisku. Šis darbs ir kā atgādinājums par to, ka ikvienā detaļā, pat defektos, kas radušies laika gaitā, vides mijiedarbībā ar cilvēka radīto, varam saskatīt vēstījumu. Šis vēstījums ir stāsts par vidi un tās mijiedarbību ar cilvēka radīto – ēku, fasādi, žogu, sienu... Tā pamatā ir vērošana, iedziļināšanās, kas rada īpašu sajūtu un ļauj notvert vēstījumu, ko nes konkrētā vieta, objekts.
Šajā darbā informācija izpaužas kā abstrakta un netverama skaņa, kas atklāj sajūtu par konkrēto, attēlā redzamo vietu. Tā ir kā atgādinājums par to, ka ikvienā lietā iespējams saskatīt, pat sadzirdēt ko vairāk, ja vien iedziļināmies tajā, ļaujot vaļu iztēlei un interpretācijai par dažādu lietu izcelsmi, nozīmi un būtību. Vizuālā uztvere tiek savienota ar audiālo uztveri, norādot uz to, ka viss ir relatīvs – jebkurai formai, krāsai un objektam varam piedēvēt noteiktu skaņu un otrādi.