0841

Agate Eglite-Drezina

DIGI mājaslapa un brīvpieejas palīgrīki vecākiem digitālās pieredzes vadīšanai bērniem DIGI webpage and open access tools for parents to mediate the digital media experience of children

DIGI mājaslapā apkopoti 4 rīki 3 dažādām mediācijas stratēģijām. Tie palīdzēs vecākiem gan aktīvi iesaistīties, gan noteikt robežas, gan arī būt klātesošiem bērnu digitālajā pieredzē. DIGI ir starpdiciplinārs projekts, kurā vacākiem radītie palīgrīki tapuši sadarbībā ar Rīgas Stradiņu universitātes Veselības psiholoģijas maģistrantūras studenti Sintiju Lielšvāgeri-Endeli, kura padziļināti pētījusi vecāku mediācijas stratēģijas un ar tām saistītos faktorus.
digivecaks.lv
A.png
B.png
C.png
D.png
E.png
F.png
G.png
LOOP.gif