0707

Santa Senkāne

Realitātes ilūzija The Illusion of Reality

''Realitātes ilūzija'' ir sešu darbu sērija, kas veidota linogriezumā. Darbi ir melnbalti un sastāv no diviem slāņiem – pirmais slānis ir augstspieduma drukas attēls, ko sedz otrais slānis – saburzīts, caurspīdīgs plastikāts. Plastikātam ir tēlaina nozīme, tas attēlo trīsdimensionālu realitātes slāni, kas papildina divdimensionālo drukas “realitāti”, tā veidojot “ilūziju” ar gaismu un ēnu palīdzību. Darbos attēlotā tematika saistās ar emocijām un to uztveri.
1 kliedziens.jpg
2 skumjas.jpg
3 smaids.jpg
4 skatiens.jpg
5 dusmas.jpg
6 nogurums.jpg
IMG-20200522-WA0010.jpg
IMG-20200522-WA0012.jpg
IMG-20200522-WA0014.jpg