1014

Agnese Tukāne

KUSTĪBAS ATTĒLOJUMS TELPĀ MOTION DEPICTION IN SPACE

Darba ideja atspoguļo cilvēka kustības amplitūdu īsā laika periodā (5s) sasaistē ar paralēlu priekšmetu un blakus esošo kustības attēlojumu. Iepriekš uzskaitītās kustību fiksācijas attēlotas skicēs. Idejas rezultātā darbs parādās kā vairāku krāsainu trīsdimensionālu līniju atveide telpā. Līniju daļas sastāv no vairākām filcētām taisnstūru daļām, kuras, slāņojot vienu virs otras, veido formu. Diplomdarbā svarīga nozīme piešķirta mākslas vingrošanai. Ar iepriekš minēto sporta veidu esmu pati nodarbojusies, kas ir veicinājis manu izpratni par to. Darbs ir papildināts ar manām refleksijām par šo sporta veidu un atmiņām skiču, fotogrāfiju un video veidā.
Attēlotā kustība darbā ir lentes kociņa metiens pārmetiena laikā mākslas vingrošanas sporta veidā. Kā divus galvenos punktus kustības attēlošanai izvirzīju – vingrotājas deguna līklīnijas kustību pārmetiena laikā un vingrotājas izraisītas lentes kociņa tālākā gala kustības līkni priekšmeta metiena laikā. Blakus šīm divām galvenajām kustības līknēm ir vēl trīs fiksētas kustības, kuras iekļautas kopējā kompozīcijā. Šie attēlojumi ir tā brīža citu vingrotāju kustību atrāvumi, ar kuriem vēlējos papildināt darbu. Instalācija sadalās piecos 3D objektos filcējuma un krāsojuma autortehnikā. Katra objekta daļa sastāv no vilnas taisnstūru vēlumiem, kas safilcēti katrs atsevišķi un tad kopā savā starpā. Materiāli, kas izmantoti darbā – vilna, zīds, kokvilna, poliesters. Ar materiāla daudzslāņainumu asociatīvi ilustrēta pieredze. Savā ziņā varētu teikt, ka šis darbs ir daļa no manas personīgās dienasgrāmatas, kam piešķīru trešo dimensiju, to projecējot telpā.
Tukāne_Agnese_darba_detaļas.jpg
Tukāne_Agnese_darba_detaļas3.jpg
Tukāne_Agnese_Maģistra_darbs_ekspozīcija2.jpg
Tukāne_Agnese_Maģistra darbs.jpg
Tukāne_Agnese_darba_detaļas4.jpg
Tukāne_Agnese_darba_detaļas7.JPG
Tukāne_Agnese_darba_detaļas8.jpg
Tukāne_Agnese_darba_tuvplāns2.JPG
Tukāne_Agnese_darba_tuvplāns5.jpg
Tukāne_Agnese_darba_tuvplāns6.jpg
Tukāne_Agnese_detaļas9.JPG