0705

Vivianna Maria Stanislavska

MŪŽĪGAIS / FOREVER MŪŽĪGAIS / FOREVER

Atskatoties uz maģistra darba procesu, varu ar pārliecību secināt, ka tas mainījis daudzus līdzšinējos manus uzskatus gan par radošo procesu, gan par manu atbildību pret cilvēku un pasauli. Pirmkārt, kā sava darba un profesijas darītāja, apguvu jaunus materiālus un iepazinu jaunas tehnoloģijas. Otrkārt, kā šīs zemes iedzīvotāja, uzzināju daudz jauna par cilvēka mijiedarbību ar apkārtējo vidi, par neapdomīgas rīcības iespējamām traģiskām sekām. Daudz vairāk novērtēju zināšanu lomu un to mērķtiecīgas izmantošanas vērtību. Sapratu milzīgo pretrunu tēzē "skaistums izglābs pasauli", ja to skata tikai virspusēji un tā arī rīkojas. Tad šī tēze vienā mirklī pārvēršas uz "skaistums noindēs pasauli". Treškārt, kas man pašai šķiet pati svarīgākā atziņa: ikvienas profesijas pārstāvis var ietekmēt mūsu pasauli un vidi. Pat man, radošā darba veicējai, komunicējot ideju un realizējot to materiālā jāapzinās sekas un jābūt atbildīgai pasaules priekšā par to, ko daru. Un vienlīdz – ja nedaru.
001.png
002.png
003.png
004.png
005.png