0906

Tatjana Višņakova

Ikonu ''Dievmāte'' un ''Svētītājs Gregors Teologs'' izpēte un konservācija The Research and Conservation of Icons ''Saint Gregory Nazianzus'' and ''The Mother of God''

Tveršana.JPG