1403

Lauma Grigāne

Savienojums Connection

Darba mērķis ir izpētīt avota kā ūdens nesēja nozīmi latviešu apziņā, šīs nozīmes sasaisti ar senajiem uzskatiem un izpausmēm mūsdienu realitātē. Meklējumu un pētījumu rezultātā radīt instalāciju, izmantojot ūdens, koka un metāla mijiedarbības tēmu, papildinot to ar gaismas, skaņas un vizuālajiem izteiksmes līdzekļiem. Izpētes un instalācijas galvenais objekts ir avots dabā un autora personības radītās asociācijas par avota nozīmi caur mūsdienu cilvēka prizmu. Veidotais darbs kalpo kā sajūtu kopums, apvienojot sevī zināmus tieši avotam raksturīgos izteiksmes līdzekļus: koka silītes, atrašanās vietu, trauku/vienumu, kur tas ietek. Visam tika pievienoti elementi, kas spēj labvēlīgi iespaidot, ūdeni, proti, sudraba monētas, varš, kas ir labi zināmi tautā kā dziednieciski kodi. Instalācijas vienojošais elements ir “Alfas” avota fotogrāfija, tā kalpo arī kā saikne starp šo vietu un tās leģendu.
Vairāk: https://laumagrigane.wixsite.com/savienojums
20200525_051211.jpg
20200525_051830.jpg
20200525_050925.jpg
dd_prieksaizstavesana)222.jpg