1011

Anna Pustovoitova

Nemiera ainas Anxietyscapes

Katrs darbs attēlo pasauli, balstoties nevis uz realitātes, bet gan uz bezapziņas tēliem, un mēģina izprast, kā telpa tiek uztverta caur iekšējā saspīlējuma prizmu. Lai to sasniegtu, ''Ainas'' apzināti distancējas no reālistiskas glezniecības, tās vietā mēģinot notvert plašuma izprovocēto nemieru un izpaust to ekspresīvi, kombinējot tehnikas, tekstūras un materiālus, kā arī caur kompozīcijas risinājumiem. ''Ainās'' tiek izpausta klaja plašuma nomācošā daba.
''Aina 1'' (114 x 95 cm), ''Aina 2'' (114 x 84 cm) - papīrs/akrils, korektors, baltie un melnie krītiņi un zīmuļi; ''Aina 3'' (86,5 x 83,5 cm), ''Aina 4'' (107 x 76 cm), ''Aina 5'' (102 x 74 cm), ''Aina 6'' (71 x 118 cm), ''Aina 7'' (72 x 118 cm) - gruntēta kokšķiedras plātne/akrils, korektors, baltie un melnie krītiņi un zīmuļi.
Aina 1.JPG
Aina 1.JPG
Aina 2.JPG
Aina 3.JPG
Aina 4.JPG
Aina 5.JPG
Aina 6.JPG
Aina 7.JPG
Aina 2.JPG
Aina 3.JPG
Aina 4.JPG
Aina 5.JPG
Aina 6.JPG
Aina 7.JPG