1513

Toms Jansons

ANTIGONE ANTIGONE

Veidojot scenogrāfisko risinājumu izrādei ''Antigone'', mani inspirēja divi pamatelementi. Kā pirmais un fundamentālais būtu jāmin antīkā grieķu māksla un arhitektūra, - šī tik tīrā, precīzā struktūra, kas gan savā domāšanas veidā, proporcijās un izteiksmes līdzekļos spēja ne vien apvienot un kanoniski nostiprināt daudz un dažādu iepriekš eksistējušo antīko civilizāciju pienesumu, bet arī ar sev tik raksturīgo harmonisko domāšanas veidu, kas ļauj tik precīzi un bez liekvārdības atrisināt sižetu. Antīkās Grieķijas stils šai gadījumā bija ne tikai pateicīgs un rosinošs, ņemot vērā, ka arī Anuijs vistiešākajā veidā savu lugu ir aizguvis tieši no Sofokla - sengrieķu dramaturģijas cilmes pamatu pamata, bet arī dēļ šī milzīgā kontrasta ar mūsdienu dinamiski sarežģīto kibernētisko pasauli, nostādot to pretstatā šīm mūžsenajām cilvēciskajām vājībām un dvēseles miera meklējumiem.
Antigone 1 .jpg
Antigone 2 .jpg