1407

Dāvis Valbaks

Atlants Atlas

Autors personīgo pārdzīvojumu uztver kā daļu no sabiedriskā un globālā raksturojuma, izmantojot eksistenciālās filosofijas pamatu, tādējādi aktualizējot arī jautājumus, kas ir mūsu vērtības kā sabiedrībai, ne tikai individuāli, – dzīves pamats, uz kā balstāmies un pēc kā tiecamies. Skulpturāls objekts ''Atlants'' paredzēts novietošanai starp LMA 2. korpusa jumta konstrukcijām.
Atlants2.jpg
Atlants4.jpg
Atlants5.jpg
Atlants3.jpg
Atlants7.jpg
Atlants11.jpg
Atlas6.jpg