0417

Dita Kļaviņa-Lauberte

Mūzika Latvijas glezniecībā. 18. gs. beigas 20. gs. sākums Music in the painting of Latvia: Late 18th – early 20th century

Maģistra darbs pēta mākslas un mūzikas mijiedarbību Latvijas glezniecībā kopš tās veidošanās pirmsākumiem 18. gs. beigās līdz 20. gs. sākumam, kad var runāt par profesionālu Latvijas glezniecības skolu. Šajā pētījumā apskatītas Latvijas glezniecības muzikālās tēmas un mākslas darbu muzikalitāte, balstoties uz pasaules mākslas pētnieku atziņām, kas mūzikas un glezniecības savstarpējās sakarības ir pētījuši daudz plašāk. Pētījuma objekti ir Latvijas mākslinieku radītie darbi, kuros rodama saikne starp mūziku un vizuālo mākslu. Pētījumā konstatēts, ka Latvijas mākslinieki “glezno ar krāsu skaņām” – rada mākslas darbus ar skanējumu un spēj vērotājā izraisīt muzikālajam pārdzīvojumam radniecīgas emocijas.