Paula Stutiņa

Olgas Šilovas tēlniecība laika posmā līdz 2002. gadam Sculptures by Olga Šilova until 2002

Darba mērķis ir aizsākt Olgas Šilovas mākslas un personības pētniecību, sekojot izmaiņām un svarīgiem notikumiem viņas dzīvē, kas ietekmēja mākslinieces radošo attīstību. Pētījums ir vērsts uz Olgas Šilovas radošās darbības pirmsākumu noskaidrošanu, ietekmju un attīstības raksturojumu laika posmā līdz 2002. gadam.