0414

Ieva Trillo

PIEMIŅAS ZĪMES UN DEKORATĪVĀ TĒLNIECĪBA JŪRMALAS PILSĒTVIDĒ LAIKA POSMĀ NO 1991.GADA Commemorative plaques, signes and decorative sculptures in Jurmala Urban environment

Pētniecības gaitā apzinātie tēlniecības darbi apkopoti un analizēti četrās grupās. Piemiņas zīmes veido divas tematiskās grupas: stāsta par vēsturiskiem notikumiem vai ir veltītas ievērojamām personībām; dekoratīvā tēlniecība un vides dizaina objekti ir pilsētas kultūrvidi veidojoši mākslas darbi. Kopumā darbā aptverti četrpadsmit autoru divdesmitviens mākslas darbs.
79272340_265825964673843_3036134069626408085_n.jpg