0811

Linda Justa

Trauksme Anxiety

Informatīva un dokumentējoša grāmata, kas dod ieskatu trauksmes kā emocijas ietekmē uz indivīdu un sabiedrību gan mūsdienu, gan vēsturiskā kontekstā. Grāmatā apkopota informācija par trauksmes izpausmes veidiem un situācijām, kurās ar to ir iespējams saskarties, atainojot tās raksturu gan caur tekstuālu un vizuāli abstraktu, gan konkrētu materiālu kopumu.
Linda_Justa_Gramatas_Foto_1.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_2.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_3.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_4.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_5.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_6.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_7.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_8.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_9.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_10.png
Linda_Justa_Gramatas_Foto_11.png