0609

Kalvis Gabranovs

Dziļuma Karte Depth Map

Šajā darbā galveno lomu ieņem autora personīgā pieredze sadzīvojot ar bailēm palaist garām, jeb, tulkojumā no angļu valodas, fear of missing out (FOMO). Bailes neiederēties, atpalikt, kļūt nesaprastam un atstumtam. Autora attiecības ar FOMO šajā darbā tiek attēlotas ar sabiedriskā transporta tēla starpniecību. Dzīvojot ārpus Rīgas centra, autobuss autoram ir kalpojis kā portāls - nogādādams no tumšākā punkta uz gaišāko. Tumšais un gaišais 3D programmu dziļuma kartes slānī apzīmē tuvākos un tālākos punktus izveidotajā vidē. Video attēloto cauruļu nejaušā locīšanās simbolizē mūsu mainīgos maršrutus, kuri tiek pakārtoti tā brīža dzīves aktualitātēm un situācijām. To savijumi vizuāli atgādina sabiedriskā transporta maršrutu grafiskās kartes. Taču auduma kontekstā sabiedrisko transportu var aplūkot, kā fizisku sociālu tīklu, kur ikdienu nospiedumus atstāj cilvēki no dažādām vidēm. Audums pārtop savdabīgā valodā, kuras krājumu laika gaitā papildina tā lietotāji, gluži kā vispasaules tīmeklī.