1103

Ilze Aulmane

Varbūt palikušas 35 vasaras Maybe 35 Summers Left

Atbildība par man uzticētajiem resursiem, būt iemīniekam; ādas kuras uzvelkam un novelkam, protēzes un paplašinājumi, entropija, mobilais telefons, kiborgi, misija, mans profils, svarīgs papīrs, mājokļa jautājums, apokolipse. Varu pētīt aizgājušus laikus YouTube video dokumentācijās. Darba formāts ir atbilstošs saturam, MA darba aizstāvēšanas virtuālajam veidam. Arī teorētiskās daļas tekstu uzskatu par organiski iederīgu locekli darbā, arī braucienu uz Karaliskās Akadēmijas skolām Londonā, kurā turpināšu savas studijas pēc LMA. Darbs dalās 2 posmos: 1. posma darbi tika vesti uz interviju Londonā; 2. posma darbi tapa pēc ārkārtas situācijas izziņošanas. “Varbūt palikušas 35 vasaras” ir veltījums visām vēl neredzētajām krāsām, par kurām liecības var noskatīties YouTube pakalpojuma dzīlēs.
✓✓✓✓ ĪSS VIDEO STĀSTS par darbu kopumā (ang. sub.): https://youtu.be/jpcnNqHt4Gs ✓✓✓✓✓✓✓ Pilna garuma video atskaņošanas saraksts pieejams manā - Ilze Aulmane - YouTube profilā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRDKKzek8nL1C2h2WXiYi26PtA2y0wbTz
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_green 1.jpg
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_tumsa.jpg
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_red 3.jpg
Ilze Aulmane_Varbūt palikušas 35 vasaras_1. Instalācija_30x40.jpg
Ilze Aulmane_Varbūt palikušas 35 vasaras_dzeltens 1_30.jpg
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_red 1.jpg
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_red 2.jpg
Ilze Aulmane_Varbūt palikušas 35 vasaras_2. Instalācija_30.jpg
Ilze Aulmane_Varbūt palikušas 35 vasaras_2. Instalācija_plus_30.jpg
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_blue 1.jpg
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_green 2.jpg
Ilze Aulmane_Varbūt palikušas 35 vasaras_dzeltens 3_30.jpg
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_sand 3.jpg
Ilze Aulmane_maybe 35 summers left_blue 2.jpg