0420

Sanita Oše

JĀNIS KALNIŅŠ (1884–1983). PEDAGOGS, MĀKSLINIEKS, RAKSTNIEKS JĀNIS KALNIŅŠ (1884–1983). TEACHER, ARTIST, WRITER

Bakalaura darbs ir monogrāfisks latviešu pedagoga, mākslinieka un literāta Jāņa Kalniņa (Sarmas) (1884–1983) biogrāfijas un radošās darbības aplūkojums. Kalniņš devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas un trimdas kultūrā mākslas vēstures kontekstā, savos literārajos un publicistiskajos darbos atspoguļodams 20. gadsimta pirmās puses mākslas dzīvi provincē. Kalniņš aktīvi piedalījies Latvijas mākslas dzīves veidošanā Bauskā un Daugavpilī, sekmējis kultūras attīstību Latvijā un latviešu trimdas sabiedrībā. Kalniņa autobiogrāfiskie materiāli un publicistika ne tikai sniedz ieskatu viena cilvēka dzīvē, bet arī raksturo veselu laikmetu ar tā kolīzijām, pārmaiņām un iespējām. Darbā apkopoti un analizēti materiāli par Kalniņa paveikto mākslas kritikā, pedagoģijā, mākslas dzīves organizēšanā un daiļradē.