1003

Ella Mihailova

Vizuālā dienasgrāmata Visual diary

Vizuāls pieraksts ir pašizpausmes veids, ar kura palīdzību iespējams interpretēt sev apkārt esošo informāciju. Attēloju pamanītas formas un ritmus, klāt pierakstot datumu un laiku, tādā veidā fiksējot mirkli, kuram tiek veltīta uzmanība. Abstraktie pieraksti kļūst par personīgu šifrējumu, kuru nav iespējams izlasīt, taču var meklēt associācijas un novērtēt vizuālo pieredzi. Šādā veidā veidojas vizuālo atsauču kolekcija, kā arī materiāls turpmākai iedvesmai un kustības virziena noteikšanai.
piezime1.jpg
piezime2.jpg
piezime3.jpg
piezime4.jpg
piezime5.jpg
piezime6.jpg
piezime8.jpg
piezime9.jpg
piezime10.jpg
piezime11.jpg
piezime12.jpg
piezime13.jpg
piezime14.jpg
piezime15.jpg
piezime16.jpg
piezime17.jpg
piezime18.jpg
piezime19.jpg
piezime20.jpg
1.darbs.jpg
2darbscopy.jpg
3darbscopy.jpg