0607

Kate Jansone

Miegs Sleep

Ietekmi darbam “Miegs” veido zinātnieka Metjū Valkera populārzinātniskā grāmata “Kāpēc mēs guļam”, 2018. Veidojot darbu par šo tēmu, piebiedrojos autora iecerei: izglītot un ieinteresēt cilvēkus par to, kā uzlabot savu dzīves kvalitāti, guļot ilgāk. Lai izprastu miega nozīmi cilvēka dzīvē, ir būtiski izprast kādi procesi notiek smadzenēs miega laikā. Interpretēju personīgo skatījumu ar 3 cikliskām animācijām. Katra animācija reflektē savu miega pozitīvo īpašību, šādi mudinot skatītāju iztēloties neredzamos, toties būtiskos procesus mūsu smadzenēs. Pirmā animācija “Atmiņa” atspoguļo miega ietekmi uz cilvēka īstermiņa atmiņu, otrā animācija “Kreativitāte” vizualizē miega ietekmi uz mūsu jau esošajām zināšanām, savukārt trešā animācija “Emocijas” atspoguļo kā miegs spēj uzlabot mūsu mentālo veselību.
Preview_kadrs_Miegs.png