0312

Jana Šandibina

Es tur biju I was there

Gleznu sērija ''Es tur biju'' sastāv no 3 lielformāta gleznām: ''Kāpiens'' 160x190cm, ''Pa ceļam'' 156x200cm, ''Zaļumos'' 146x200cm. Tā stāsta par ceļotāju, kurš nokļuvis pilnīgi svešā vidē un gluži kā jaunu zemju atklājējs pēta un fiksē vēl neatklātu pasauli, gaismas un formas savienojumus, piešķirot lielu nozīmi kopējai atmosfērai un krāsu paletei, kas raksturīga Grieķijas ziemeļu reģionam. Tie ir dabas elementu un noskaņu tvērumi, balstīti uz personīgi savāktajiem fotomateriāliem brauciena laikā, kas savā starpā kombinēti tādā veidā, lai radītu vienu harmonisku veselumu. Maģistra darba ''Es tur biju'' pētnieciskā problemātika saistās ar apkārtējas vides radīto ietekmi uz cilvēku.
kapiens fr.jpg
kapiens frII.jpg
kapiensfrIII.jpg
pa celam fragments.jpg
pa celam fragmentsII.jpg
pa celam fragments III.jpg
zalumosfr.jpg
zalumos frII.jpg
zalumos fr.III.jpg
KapiensArFonu.jpg