0904

Inguna Namiķe

RUNDĀLES PILS MUZEJA SUPRAPORTA RESTAURĀCIJA UN REKONSTRUKCIJA Conservation and Reconstruction of the Rundale Palace Museum`s Overdoor

Rundāles pils muzejs "Lempertz" izsoļu nama izsolē Vācijā iegādājies nezināma 18.gs. itāļu skolas gleznotāja stājgleznu “Tempļa drupas”. Pēc restaurācijas paredzēts gleznu izstādīt Rundāles pils muzejā Hercoga Audienču kabineta virsdurvju laukumā ar ieliektu apakšmalu kā supraportu. Tādēļ restaurācijas laikā nepieciešams mainīt gleznas izmēru, pieaudzējot abas sānu malas un izliektu apakšmalu. Līdz ar to nepieciešams kompozīcijas papildinājums atbilstoši oriģinālam, ievērojot autora glezniecības manieri un kopējo tonalitāti, neizjaucot kompozicionālo vienotību un vizuālo kopskatu. Glezna pieder t.s. arhitektonisko kaprīžu žanram, kas bija ļoti izplatīts 17. un 18.gs. Lai varētu veikt gleznojuma rekonstrukciju, autors ir veicis arhitektoniskā žanra gleznotāju darbu izpēti un analogu meklējumus. Ņemot par piemēru atrastos analogus, tika radīta gleznas “Tempļa drupas” rekonstrukcijas skice.
Izstades plakāts.jpg
Hercoga kabinets.jpg
Templa drupas_pirms rest.jpg
Templa drupas ar grunti.jpg
Salucci_Kapriccio.png
Templa drupas_skice.jpg
izstades.plakats.jpg
Tempļa drupas.jpg