1522

Rēzija Adītāja

Scenogrāfija Morisa Meterlinka lugai ''Tur iekšā'' Stage design for Moriss Maeterlinck's play ''Interior''

Savā maģistra darbā veicu izpēti par simbolisma virziena rašanos un tā atstāto ietekmi turpmākajā teātra attīstībā. Darbu turpināju ar beļgu autora Morisa Meterlinka lugas "Tur iekšā" analīzi un balstoties izpētītajā, izstrādāju lugas scenogrāfiju. Izveidotā maketa scenogrāfijas attīstības stadijas skatāmas fotogrāfijās.
001.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg