0608

Lelde Paegle

IDENTIĀTE IDENTITY

Darbs iesaista skatītāju pārdomās par baismu ielejas esamību un cilvēka identitāti dziļās viltošanas video darbos. Darbs ataino to, cik viegli ir iespējams manipulēt personu identitāti digitālajā vidē izmantojot mākslīgā intelekta dotās iespējas, tādējādi radot šaubas un nepieciešamību izvērtēt digitālajā telpā redzamo personu identitāšu būtību un patiesumu.