0412

Katrina Jaunupe

MVT Vasaras mājas izstāžu cikls LMA100. Interpretācija kā metode ''The exhibition series LMA100 at MVT Summer house. Interpretation as method''

Maģistra darbs “MVT Vasaras mājas izstāžu cikls LMA100. Interpretācija kā metode” apskata kuratora iespējas izmantot interpretāciju kā metodi, veidojot izstādi. Teorētiskajā daļā apskatīta kuratoru prakses attīstība, kuratora nozīme izstādes veidošanā, kuratora uzdevumi darbā pie koncepcijas izstrādes, kā arī tiek skaidrots, kā veidojams kuratora darba plāns. Skaidrots interpretācijas jēdziens, tā izmantošana mākslā, kā arī interpretācijas teorijas, kuras var tikt izmantotas, lai skaidrotu mākslas darbu. Empīrijas daļā skaidrota fonda Mākslai vajag telpu mākslas telpas MVT Vasaras mājas darbība piecu gadu laikā, skaidrota izstāžu cikla LMA100 koncecpija un darbības plāns. Empīrijas daļa turpināta ar interpretācijas uzdevuma analīzi LMA100 izstāžu ciklā un sniegti paskaidrojumi par kuratoriālo darbību.
Atslēgvārdi: interpretācija, kuratora prakse, kuratora uzdevums, jaunrade Darba pētnieciskais jautājums: vai ir iespējams izmantot interpretāciju kā kuratora metodi, lai sasniegtu savu koncepcijas ieceri? Rezultāta vērtējums: Interpretācija kuratora darbā nav metode, bet gan rīks. Interpretācija var būt kuratora uzstādījums, māksliniekiem dodot uzdevumu interpretēt konkrētu personu, fenomenu, kas šajā uzdevumā ir intepretējums, kamēr mākslinieki, kas nodarbojas ar jaunradi pie interpretējuma – interpretācijas veidotāji.
MVT_0005_CC.jpg
MAKETS_KOPEJAIS-05.png
MAKETS_ENVIJA-13 2.png
MAKETS_JURCA_-07.png
MAKETS_SAMALTIE-05.png
MAKETS_GRAFIKI-05.png
MAKETS_GAGAINIS-05.png
MAKETS_DEMBO_-05.png
MAKETS_DEMBO_-13.png
GRO_6914.JPG