1405

Olga Trebuhina

HIPERKUBS HYPERCUBE

Darbs pēta attiecības starp mūsdienu arhitektūru, glezniecību un pilsētu, mēklējot to savstārpējās mijiedarbības punktus. Darba pamatā ir pārliecība par to, ka mākslinieks var kalpot par mediatoru starp pilsētu un tās iedzīvotājiem, pasvītrojot vai radot jaunu identitāti pazīstamām un patvaļā palaistām vietām, tādam kā pilsētas odere (negatīva telpa) vai suburbija. Darba rezultātā ir izveidots ceļojošs trīsdimensionāls objekts, kura telpiskā struktūra veidota dialogā ar sakrālās arhitektūras principiem. Instalācijas centrālais elements - perspektīvā “stalaktītu velve” jeb muqarnas - metaforisks hiperkubs, kura skaldnēs, līdzīgi baznīcu griestu freskām, ir atspoguļotas narratīvās kolāžas: daļas no mūsdienu pārdomu Kaleidoskopa par cilvēces kopējo tagadni un nākotni.
Prototips un modulis lielākai instalācijai pilsētas telpā. Mikrorajonu PUBLISKĀS un KULTŪRAS telpas manifestācija - tiesības AGORAI būt! *Agora - vieta kopā sanākšanai, kur dzima ideja par pilsoņu sabiedrību un kur tā nostiprinājās. [Video soundtrack - Molchat Doma - Toska]
HYPERCUBE_TREBUHINA_1_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_2_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_3_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_4_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_5_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_6_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_7_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_8_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_9_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_10_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_11_sm.jpg
HYPERCUBE_TREBUHINA_12_sm.jpg