0703

Aleksandra Runde

Starpforma Between shapes

Starpforma ir forma, veids, kam ir divu vai vairāku citu formu, veidu pazīmes, īpašības. Bakalaura darba iecere ir radīt vairākus darbus augstspieduma tehnikā, kuros attēlots uztveres princips jeb tas, kā cilvēks var novērot un atpazīt vienu un to pašu ģeometrisko formu dažādos veidos. Uzdevums ir parādīt, ka uztveres un atpazīšanas procesi ir atdalāmi. Interese par augstspieduma tehniku autorei kalpojusi kā iekšējais dzinulis darba izstrādes procesā. Četras autores darba kompozīcijas sastāv no 58 augstspieduma darbiem, kuri pārsvarā kārtoti pa pāriem, kur viens ir formas pozitīvs un otrs – negatīvs. Var secīgi aplūkot, kā papīra gabali sader viens ar otru un kā līdzīgās formas darbojas dažādos veidos. Un tieši saderība ir šī starpforma. Darbi radīti, iedvesmojoties no mākslinieka Vladislava Stžeminska (Władysław Strzemiński) grāmatas “Redzes teorija” fragmenta.
“Redzēšanas procesā svarīgs ir nevis tas, ko acs uztver mehāniski, bet gan tas, ko cilvēks apzinās redzēdams.” - tā apgalvo poļu mākslinieks Vladislavs Stržeminskis. Darba “Starpforma” koncepts ir balstīts idejā par cilvēka uztveres īpatnībām, uzlūkojot ģeometriskas formas. Cilvēkiem ir tendence zīmēt to, ko viņi jau zina, nevis to, ko patiesībā redz. Mūsu centieni atpazīt formas padara mūs neredzam to patieso veidu. Lai pārslēgtu šo redzēšanas – zīmēšanas sakarību, ir vērts koncentrēties uz atstarpēm, fonu un laukumu ap objektu jeb negatīvu. Jo, ja racionālam prātam nav, ko atpazīt, ir vieglāk novērot formas, kas ir acu priekšā. Kad koncentrējas uz to, kas atrodas starp formām, uz negatīvu, var mainīt savu uztveri, lai redzētu objekta patieso formu.
1_kompozicija.jpg
2_kompozicija.jpg
3_kompozicija.jpg
4_kompozicija.jpg
IMG_20200522_121503.jpg
IMG_20200522_120849.jpg
IMG_20200522_1143371.jpg
IMG_20200522_120119.jpg
IMG_20200522_113211.jpg
IMG_20200522_114508.jpg
IMG_20200522_120323.jpg
IMG_20200522_120242.jpg
IMG_20200522_120936.jpg
IMG_20200522_123646.jpg
IMG_20200522_124159.jpg
IMG_20200522_124305.jpg