0311

Toms Katkevics

Fontā AnaTomyType

Tipogrāfija jau vairāk kā 500 gadus ir bijusi galvenais teksta iespiešanas un izdošanas instruments, kura ieviešanai ir ne mazāk liela nozīme civilizācijas attīstībā kā velosipēda izgudrošana. Divdesmit pirmajā gadsimtā tipogrāfijas izmantošanā notiek nepieredzētas pārmaiņas. Papildus tās dominējošajai lomai masu komunikācijā, tipogrāfija ir kļuvusi par galveno instrumentu jebkurā digitālā sociālā interakcijā. Butrveidoli mūsdienās ir visur, no apdrukātām papīra lapām un līdz mobilajiem ekrāniem, un no ikdienišķās komunikācijas ar citiem, izmantojot digitālās tehnoloģijas, līdz apkārtējai videi. Tomēr ikdienas steigā tam netiek pievērts pietiekami daudz uzmnaības. Iedvesmojoties no burtiem, autors savā diplomdarbā pēta burtu anatomiju caur ko tiek atrastas intresantas formas, kas ņemtas no burtiem un izceltas kā atsevišķas formas.
Izveidoju video, kas ataino rotu tapšanas procesu, nedaudz sirreālā un futūristiskā manierē. Tajā attēlota virtuāla rūpnīca, kurā tiek izgatavotas rotas izmantojot burtus kā sagataves. Rotas tiek veidotatas, gan no atsevišķām burtu detaļām, gan kombinējot elementus, veidojot jaunas struktūras.