0845

Linda Indriksone

Zīmola komunikācijas dizaina izdzīvošanas karte ārkārtas situācijas laikā Brand communication design survival map during the state of emergency

Maģistra darbs ir dizaina instruments – digitāla karte zīmola komunikācijai ārkārtas situācijās, kuras tapšanu ietekmēja visā pasaulē Covid-19 pandēmijas izraisītā krīze. Darba mērķauditorija ir ikviens uzņēmums, kas ar dizaina palīdzību vēlas ieskicēt sava zīmola komunikācijas vīziju, izvirzīt tā tuvākās nākotnes mērķus, apzināt esošos resursus un to pielietošanu ārkārtas situācijas kontekstā, kā arī secināt, vai un kādus resursus vēl nepieciešams piesaistīt. Darbā veikta daudzveidīga informācijas avotu un reālu piemēru analīze, apkopošana, komunikācijas veidu izpēte, pielietojot dizaina metodes. Savukārt darba vizuālais risinājums ir viegli uztverama grafiska procesu karte.
Zimola_Izdzivosanas_Karte.jpg