0901

Anete Grinfelde

Nezināma autora ''Krusta ceļa V stacijas'' restaurācija Unknown author's ''Way of sorrows, V station'' restoration

Bakalaura darba pētījumam un restaurācijai tika izvēlēta glezna, kas ilgu laiku glabājusies Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcā Istalsnā, kura celta 1800. gadā un ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. Glezna ir V no XIV Krusta ceļa stacijām (a/e, 107 × 78,5cm). Darba mērķis un uzdevums bija likvidēt bojājumus, kas radušies gadu laikā, panākot, lai gleznas tehniskais stāvoklis tiktu stabilizēts, un, lai glezna vizuāli būtu eksponēšanai piemērotā stāvoklī. Bakalaura darba ietvaros tika veikta Ernsta Johana Bīrona porteta kopija, ko gleznojis Leonhards Šorers 1773. gadā. Oriģinālās gleznas īpašnieks ir Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Kopija tika gleznota vadoties pēc orģinālajā darbā izmantotajiem materiāliem un tehnikas.
procesā.JPG
pirms restaurācijas.JPG
procesā.JPG
fragments pirms.JPG
fragments ar restaurācijas grunti.JPG
Ernsts Johans Bīrons kopija.jpg