0903

Nika Popkova

Nezināma autora glezna ''Krusta ceļa XIII stacija'' Restoration of Unknown Artist's Painting ''Way of sorrows, XIII Station''

Glezna ir Istalsnas Svētā Staņislava Romas katoļu baznīcas īpašums. Datējums 19. gs. beigās. Glezna glabājās nepiemērotos baznīcas apstākļos, kā rezultāta nonāca sliktā tehniskā stāvoklī. Kokvilnas audekla īpašības paātrināja bojāšanas procesu. Gleznas pamatne bija stipri deformēta. Krāsas un grunts slāņi bija sausi, drupoši, ar vairākiem sīkiem zudumiem. Virsmu klāj biezs netīrumu slānis. Restaurācija ietvera bojājumu novēršanu un gleznas estētiska izskata atjaunošanu.
Iegūtas jaunas zināšanas un pieredze darbā ar kokvilnas auduma deformāciju izlīdzināšanu, caurumu aizdarināšanu, vispārējas audekla pamatnes dublēšanu, trauslas grunts un krāsas slāņu stiprināšanu un autora krāsas slāņa zudumu tonēšanu.
sanu.jpg
pexsanu.JPG
sanu.jpg
pexsanu.JPG