0831

Dāvis Martinsons

Telpa, kas palīdz! Space that helps!

Interjera dizaina projekts sabiedriskai telpai un uzziņu materiāls par svarīgiem interjera aspektiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Rekomendācijas digitāla uzziņu materiāla veidā ar labākas komunikācijas ieteikumiem izstrādājot telpu dizainu.
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%221.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%222.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%223.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%224.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%225.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%226.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%227.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%228.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%229.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%2210.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%2211.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%2212.jpg
Dāvis Martinsons BA %22Telpa, kas palīdz!%2213.jpg