0604

Rute Marta Jansone

Insaits Insight

Kopš agras bērnības mani vienmēr interesējuši jautājumi: no kā viss sastāv, kā viss darbojas? Darbā "Insaits" es atveidoju psiholoģisko un sociālās saskarsmes sistēmu, kas aptver gan mani, gan skatītāju. Ir sarežģīti izskaidrot to, kā darbojas cilvēka prāts, un neziņa par seku ķēdēm rada sajūtu, it kā taustītos pa aklu tumsu. Darbā attēlotā psihes topogrāfija jeb karte ir manas iztēles auglis. Tā ir kā indīvīda patības konstrukcija – vienots organisms, bet reizē nelineāra kolāža, kurā apkopoti dzīves pieredzi simbolizējoši tēli. To pamato psihiskā determinisma teorija – uzskats, ka psihiskā dzīve notiek nemitīgi un nekas nenotiek tāpat vien – katrai domai, atmiņai, izjūtām un darbībām ir cēlonis, kuru mentālu notikumu izraisa iepriekšēja pieredze un gan apzināti, gan neapzināti notikumi.
Darbs ir apskatāms mājas lapā https://insight.rutemartajansone.com/ Aicinu darbu skatīties uz datora, kas atbalsta WebGL, pilna ekrāna režīmā.
kompozīcija_no1.png