0708

Estere Betija Grāvere

Kāpa aiz kāpas Dune XXL

Smilšu graudiņa izmērs ir tieši tik liels, lai tas viegli pakļautos kustībai. Viens šāds milimetra astotdaļas izmēra graudiņš iekļūstot kurpē, spēj nokrist uz nerviem un dažreiz pēdu noberž līdz asinīm. Šis arhaiskais zemes materiāls kļuvis par šī darba sērijas komunikācijas simbolu. Darba sērija runā par grafiku kā domāšanas veidu, kad noteikta izmēra balta papīra laukums katru reizi kļūst par risināmu uzdevumu. Vizuālā veidā caur laukuma attiecību var censties rast sev kārtības un harmonijas ilūziju. Tiesa šķietamais beigu atrisinājums nereti noved pie jauniem, vēl grūtākiem jautājumiem. Tas ir labi, jo liek neapstāties, un turpināt risināt šos uzdevumus nemitīgi. Kā darba veicēja esmu atradusi smiltīm savu jēdzienu, kurš redzams gatavajā sērijā. Ar šo sēriju ceru atsaukt atmiņā kaut ko piemirstu, bet atcerēšanās vērtu.
! Izstādīta trešdaļa no visas darba sērijas!
pukite_70x48_l.png
kvadrats_75x105_l.jpg
a4_75x150_l.jpg
mebiuss_75x105_l.jpg
oranzais_75x105_l.jpg