1005

Olga Melehina

24 STUNDAS PIRMS IZZUŠANAS TWENTY FOUR HOURS BEFORE DISAPPEARANCE

Teorijas līmenī autore savu darbu uzskata par cilvēka stāvokļa trausluma metaforu. Projekta centrā ir atvērtās sistēmas jēdziens. Darba pētnieciskajā daļā apskatīti tēla teorētiskie pamati, uzsvaru liekot uz instalācijām un procesu mākslu. Materiāla (neapdedzināts māls) un instrumentu (dabiskie elementi) izvēle simbolizē savienojumu, kas pastāv starp visām zemes lietām – savienojumu, kura tik bieži ir pazaudēta sociālā atmiņā. No tehniskā viedokļa projekts pēta vides ietekmi uz neapdedzinātiem māla priekšmetiem un kalpo kā platforma turpmākai mākslinieciskai izpētei. Instalācijas videofilmas "24hours before disappearance" pilnversiju var apskātīt pēc pieprasījuma rakstot: olga _melehina@inbox.ru
Foto Aleks Step
6K7A1246 kопировать.jpg
6K7A1328 kопировать.jpg
6K7A1202 kопировать.jpg
6K7A1204 kопировать.jpg
6K7A1208 kопировать.jpg
6K7A1213 kопировать.jpg
6K7A1214 kопировать.jpg
6K7A1217 kопировать.jpg
6K7A1223 kопировать.jpg
6K7A1226 kопировать.jpg
6K7A1228 kопировать.jpg
6K7A1231 kопировать.jpg
6K7A1237 kопировать.jpg
6K7A1257 kопировать.jpg
6K7A1271 kопировать.jpg
6K7A1276 kопировать.jpg
6K7A1290 kопировать.jpg
6K7A1291 kопировать.jpg
6K7A1294 kопировать.jpg
6K7A1298 kопировать.jpg
6K7A1299 kопировать.jpg
6K7A1309 kопировать.jpg
6K7A1313 kопировать.jpg
6K7A1318 kопировать.jpg
6K7A1324 kопировать.jpg
6K7A1328 kопировать.jpg
6K7A1339 kопировать.jpg
6K7A1342 kопировать.jpg
6K7A1344 kопировать.jpg
6K7A1350 kопировать.jpg
6K7A1356 kопировать.jpg
6K7A1360 kопировать.jpg
6K7A1363 kопировать.jpg
6K7A1376 kопировать.jpg
6K7A1403 kопировать.jpg
6K7A1408 kопировать.jpg
6K7A1412 kопировать.jpg
6K7A1423 kопировать.jpg
6K7A1424 kопировать.jpg
6K7A1428 kопировать.jpg
6K7A1442 kопировать.jpg
6K7A1444 kопировать.jpg