1001

Baiba Vaivade

Vērotājs Observer

Darbs risina pasaules uztveres fenomenus un kopsakarības. Autore vērš uzmanību uz indivīda spēju pakļaut savu realitāti personīgajai uztverei un ataino personām svarīgu vērtību kopumu. Darbā “Vērotājs” personīgā esība tiek parādītās divās pozīcijās - realitātes vērotājs un realitātes piedzīvotājs. Abi šie skatu punkti ir saplūduši vienā, veidojot katra unikālo dzīves pieredzi. Darbā attēlota apziņas un zemapziņas “iekštelpas” interjera noskaņa. Šī telpa savā ziņā ir mūsu svētā vieta, neviens cits tur nespēj būt. Tur esi Tu visā savā pilnībā un brīnumainā veidā atklājas, ka individuāla esība ir durvis uz bezgalīgo visumu - šeit Tu vari satikt ne tikai sevi. Šeit mīt Tavi priekšteči un Tavi mazmazbērni, Tu satiec laiku, kas ir kļuvis nemainīgs, kas ir šeit un tagad. Tu esi kļuvis par visu pasaules krustpunktu. Visa pasaule satiek Tevi un Tu satiec pilnīgo realitāti.
telpisks_1.jpg
telpisks_pie sienas.jpg
telpisks_1.jpg
telpisks_pie sienas.jpg
3.JPG
4.JPG
5.JPG
6.JPG
7.JPG
verotajs_stajdarbs.jpg
8.JPG