0902

Mārtiņš Ziders

Pārgleznojumi – ētiskie, vēsturiskie un tehniskie aspekti to saglabāšanai vai likvidēšanai. Overpainting - ethical, historical, and technical aspects to be considered for the conservation ...

Pilns darba nosaukums: Pārgleznojumi – ētiskie, vēsturiskie un tehniskie aspekti to saglabāšanai vai likvidēšanai. Stājgleznas “Svētās Marijas kronēšana” restaurācija. Maģistra darbs. Darba mērķis: paplašināt teorētiskās un praktiskās zināšanas glezniecības restaurācijā. Darbā risinātās pētnieciskās problēmas: pārgleznojumu apzināšana un klasifikācija, to vēsturiskā nozīme un ētiskie jautājumi. Tehniskās iespējas un metodes to noņemšanai, vai saglabāšanai. Darbā risinātās mākslinieciskās problēmas: sasaucoties ar pētniecisko daļu – pārgleznojumu noņemšanas tehniskās iespējas, to ietekme uz mākslas darba vizuālo izskatu un vēstījumu. Mākslinieciski estētiskie pārgleznojumu likvidēšanas, vai saglabāšanas pamatojumi. Rezultāts: iegūtas gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas un pieredze sarežģītos darbos ar gleznām, kurām iepriekš veikta restaurācija, vai autors tās pārgleznojis. Pilnvērtīgs restaurācijas process stājgleznai “Svētās Marijas kronēšana”.
1.jpg
7.jpg
3.jpg
4aa.jpg
vvv1aa.jpg
1.jpg
7.jpg