0842

Zane Meldera

kā _iet how`re you

Informatīvais materiāls ir radīts, lai kliedētu sabiedrības stereotipus un sniegtu izskaidrojošu informāciju par ilgstošas sociālās aprūpes mājām. Tas stāsta apmeklētājam par 4 ar apciemojumu saistītiem posmiem: nodomāšanu, ierašanos, darbošanos un atvadīšanos. Katrs posms tiek uzrunāts caur video epizodi "kā _iet", "kā ieiet", "kā pieiet", "kā aiziet". Informatīvais materiāls katram mums personīgi pastāsta, kā mēs varam būt atbalsta cilvēks kādam senioram. Animācijās izmantotais dzeltenais aplis simbolizē ciemiņu, kas asociatīvi saistās ar tikšanās prieku. Materiāls pieejams digitāli 4 animētās video epizodēs.
Dzīvojot ilgstošas sociālās aprūpes mājās, seniori piedzīvo sociālo izolētību un vientulību. Tas negatīvi ietekmē ne tikai veco cilvēku veselību, pašsajūtas vērtējumu un vēlmi iesaistīties sabiedrības dzīvē, bet arī veido aizspriedumus un vairo neziņu par sociālās aprūpes mājām. Sabiedrības informētība un esošo stereotipu kliedēšana, kas saistīta ar novecošanu un sociālās aprūpes mājām, paver iespēju starppaaudžu komunikācijai. Sarunas, satikšanās, apciemojumi dod iespēju uzlabot gan senioru labbūtību, gan veidot tolerantu un iekļaujošu sabiedrību.