0508

Renate Kalmikova

Koka pērle Wooden Pearl

Koks ir dzīves elements, bez kura cilvēkam neiztikt. Koka gadskārtu atspoguļojums stikla objektu grupā, izceļot koka eksistenci, kā īpašu notikumu. Tā būšanu cilvēkam līdzās un spēju glabāt sevī informāciju par vidi tam apkārt. Kā analogs kokam lode, kas spēj atspoguļot sev apkārt esošo telpu. Koks kā blakus esošs vērotājs. Šis darbs ļauj atgriezties pie pirmssākuma, pie dabas, pie tajā atrodamiem līniju ritmiem. Darbs ietver redzējumu uz koku no pietuvinājuma tā augšanas procesos līdz skatījumam uz to kā daļu no kopuma, uzsverot tā estētiskās vērtības. Darbā koks iegūst pērles vērtību caur stiklu kā mediju.
IMG_20200528_131526ph.jpg
IMG_20200528_132438ph.jpg
IMG_20200528_132346.jpg
IMG_20200417_145958.jpg
IMG_20200528_132046.jpg
IMG_20200526_161309ph.jpg
IMG_20200421_164556.jpg
IMG_20200422_151043.jpg
IMG_20200526_120405ph.jpg
IMG_1814 (2)ph.jpg
IMG_20200604_222950ph.jpg
IMG_20200604_223913ph.jpg
IMG_20200604_223338.jpg
IMG_20200604_224133ph.jpg
IMG_20200324_204657ph.jpg
IMG_20200604_222627ph.jpg
IMG_20200324_205144.jpg
IMG_20200324_205041ph.jpg
IMG_20200604_222856ph.jpg
IMG_20200604_225024ph.jpg