0403

Dace Voitkevica

Latvijas dokumentālā mākslas fotogrāfija. 1960-2000 Latvian documentary art photography. 1960-2000

Daces Voitkevičas maģistra darbs “Latvijas dokumentālā mākslas fotogrāfijā. 1960-2000”, vadītājs Dr.habil.art Eduards Kļaviņš, ir pētījums par dokumentālās fotogrāfijas kā vizuālās mākslas medija veidošanās vēsturiskajiem apstākļiem Latvijas PSR 20.gadsimta otrajā pusē, tās raksturīgiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem, žanriem un tēmām pasaules fotogrāfijas vēstures kontekstā. Pētījuma centrā ir autoru paaudze, kas veidojās 1980.gados un izmantoja dokumentālu pieeju mākslas fotogrāfijā, ko nosauca par “subjektīvo dokumentu”. Pētījums veikts, izmantojot ikonogrāfisku, formālu, salīdzinošu un socioloģisku metodes. Maģistra darbs ir ieguldījums nepietiekami pētītajā Latvijas fotogrāfijas vēsturē 20.gadsimta otrajā pusē.