0410

Liene Kalsnava

Rīgas mākslinieku grupas biedru veidotie plakāti laika posmā no 1920.–1930. gadam Posters created by members of the Riga Group of Artists in the period from 1920 to 1930

Bakalaura darbs ir pētījums par Rīgas mākslinieku grupas biedru veidotajiem plakātiem laika posmā no 1920.–1930. gadam, kas ir starpkaru laiks un nereti atzīmēts kā kultūras un mākslas dzīves pacēluma periods, kā arī modernisma aizsākuma un brieduma posms. Modernisma jēdziens un tā aizsākumi Latvijas mākslā lielā mērā ir saistāmi ar Rīgas Mākslinieku grupas izveidošanos un tās biedriem – Konrādu Ubānu, Jāni Liepiņu, Niklāvu Strunki, Jēkabu Kazaku, Romanu Sutu un citiem, kuri darbojās plakātu mākslā, tādēļ darbā būs apskatāmi plakāti, kuru tapšana saistīta ar šiem vārdiem. Bakalaura darbā apskatīti un analizēti dažādu veidu plakāti, gan politiskie, gan mākslas izstāžu un citu kultūras pasākumu. Darbs ir veidots uz vizuālo avotu (plakātu un afišu), literatūras, mākslas vēstures pētījumu un preses publikāciju studijām.