0418

Sandra Strēle

Paplašinātā glezniecība un tās piemēri Latvijas jauno gleznotāju darbos 21. gs. Expanded painting and its examples in the works of young Latvian painters in the 21st century

Maģistra darbā ''Paplašinātā glezniecība un tās piemēri Latvijas jauno gleznotāju darbos 21. gs.'' pētīta termina ''paplašinātā glezniecība'' rašanās vēsture, mēģināts meklēt paņēmienus, kā plurālistiskās laikmetīgās mākslas kontekstā definēt konkrētu mākslas darbu piederību noteiktiem medijiem, kā arī potenciālos laikmetīgās glezniecības strukturēšanas un klasificēšanas veidus pielietot pētnieciskajā praksē, lai aprakstītu un analizētu Latvijas jauno mākslinieku darbus. Paplašinātās glezniecības termina nozīmes meklējumi aktualizē nepieciešamību pēc jauniem veidiem, kā domāt un spriest par jaunākās gleznotāju paaudzes darbiem, kuros vairumā gadījumu glezniecības medijs apvienots ar vēl citiem medijiem.
Darba noslēgumā pēc teorētisko un pētniecisko datu analīzes tiek izdarīti secinājumi par paplašinātās glezniecības terminu un tā izmantojuma iespējām Latvijas laikmetīgās glezniecības kontekstā. Var secināt, ka paplašinātās glezniecības piemēri Latvijas jauno gleznotāju darbos pastāv samērā lielā skaitā. Faktiski šis piemēru skaits varētu būt krietni plašāks, ja pētījumā tiktu iekļauti arī jaunie mākslinieki, kas savu radošo darbību primāri nesaista ar glezniecību, bet darbos veido izteiktas sakarības ar to, kā arī tiktu vēlreiz pārskatīta, apkopota un strukturēta Latvijas nesenā laikmetīgās mākslas vēsture, it īpaši, 21. gs. Jo tas ir laiks, kad Latvijas jaunie mākslinieki un nu jau vidējā mākslinieku paaudze ātriem soļiem iekļaujas Rietumu mākslas paradigmu lokā, taču nenoliedzami integrē savā mākslā arī kaut ko no sociālisma un tā izteikti akadēmiskās izglītības mantojuma.
Ansis_Rozentals_1.JPG
Ansis_Rozentals_2.jpg
Ansis_Rozentals_3.jpg
Darta_Lote_Berzina.jpg
Elina_Meksa.jpg
Elina_Vitola.jpeg
Ingrida_Ivane_1.jpg
Ingrida_Ivane_2.jpg
Ingrida_Ivane_3.jpg
Kristine_Kutepova.jpg
Laura_Igovena.jpg
Laura_Vela_1.jpg
Laura_Vela_2.jpg
Linda_Vigdorcika.jpg
Madara_Auzenbaha_1.jpg
Madara_Auzenbaha_2.jpg
Madara_Auzenbaha_3.jpg
Madara_Auzenbaha_4.jpg
Madara_Auzenbaha_5.jpg
Sandra_Strele_3.JPG
Sandra_Strele_4.jpg
Sandra_Strele_5.jpg
Sandra_Strele_In_the_forest_II.JPG
Sandra_Strele_INTHEFORESTI_installation.JPG
Envija.jpg
Raitis_Hrolovics.jpeg