0406

Laura Briede

Baltijas valstu (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas) bākas kā industriālā mantojuma objekti Lighthouses of the Baltic States (Latvia, Lithuania, Estonia) as Industrial Heritage Objects

Pētījuma mērķis ir identificēt un analizēt Baltijas valstu bākas kā industriālā kultūras mantojuma apakšgrupu, kas satur kultūrvēsturisku un arhitektonisku vērtību. Pētījumā atklāti bāku būvvēstures periodi laikā no 19. gadsimta sākumam līdz 20. gadsimta vidum, to raksturojošā arhitektūra un starptautiskas ietekmes, kas laika gaitā mainījušas bāku torņu arhitektūru.
DSC_0090.JPG
Fasādes elements 1944. gadā celtajam Nidas bākas tornim. Autores fotouzņēmums, 2019..png
Lauvas galvas dekors, lieta čuguna ornamentālā detaļa, 1857. gads. Ivo Kruusamägi. Fotouzņēmums..png
Lauvas galvas dekors, lieta čuguna ornamentālā detaļa. Juris Urtāns. Fotouzņēmums..png
Ovišu bākas gaismas telpa. Ivars Salmanis. Fotouzņēmums..jpg
Skāgenes vinduguns. 1626. gadā celtā oriģināla rekonstrukcija (1958). Fotouzņēmums..jpg
Ventes raga bākas torņa čuguna vītņu kāpnes. Autores fotouzņēmums, 2019..jpg